เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินธุรกิจและเป็นผู้นำเกี่ยวกับงาน Back Office แบบครบวงจร สำหรับทุกธุรกิจและทุกขนาดองค์กร เช่น การบริหารจัดการทางการเงิน การบริการด้านการทำบัญชี-ภาษี การวางแผนภาษี การให้คำปรึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงาน Back Office การพัฒนาซอร์ฟแวร์ และการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับคุณภาพที่มีประสบการณ์มานานหลายสิบปีในหลากหลายธุรกิจ โดยลูกค้าให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรามาโดยตลอด นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้บุกเบิกการทำแฟ้มคู่มือธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่เปลี่ยนการให้บริการมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้โดยลูกค้าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยตัวเอง รับประภันคุณภาพการบริการด้วยความไว้วางใจจากลูกค้าในปัจจุบันรวมแล้วมากกว่า 1,900 องค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำที่เสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างเป็นเลิศและพัฒนาบุคลากรของตนเองให้เป็นหนึ่งในทุกด้านเพื่อความพร้อมสำหรับการตอบสนองความต้องของลูกค้า

พันธกิจ

ให้ความใส่ใจความต้องการของลูกค้าอย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความพร้อมเสมอสำหรับการทำงาน

500K

Follower

242+

Running Project

1,900+

Happy Client

Meet Our Team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับคุณภาพ

Asma Waenoh

President & CEO

Angsuvee Chuatong

CFO

Apichai Sachdev

CTO

Anna Waenoh

CMO

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจและเป็นผู้นำเกี่ยวกับงาน Back Office แบบครบวงจร สำหรับทุกธุรกิจและทุกขนาดองค์กร เช่น การบริหารจัดการทางการเงิน การบริการด้านการทำบัญชี-ภาษี การวางแผนภาษี การให้คำปรึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงาน Back Office การพัฒนาซอร์ฟแวร์ และการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

บริการของเรา

ติดต่อเรา

© Powered by Thai Consulting Service Co., Ltd. | Copyright 2021