สินค้าและบริการ

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบงานหลังบ้านของคุณ

Financial
Consultation

บริการจัดการและบริหารโครงสร้างทางการเงินเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญแต่มักมีหลายองค์กรมองข้ามสิ่งนี้ไป โดยทางเราให้บริการวางโครงสร้างการเงินและระบบการเงินที่ดีให้กับองค์กร เช่น การวางแผนการเงิน การประมาณการตัวเลขและกำหนดงบประมาณต่าง ๆ ที่องค์กรควรต้องมี และประเมินความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อให้องค์กรมีโครงสร้างการเงินที่เหมาะสมที่สุดและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กรได้สูงสุด

Tax 75%
Debit Amount 85%
Loans 50%

การบริการด้านบัญชีแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางระบบบัญชี เช่น ระบบสินค้าคงเหลือ ระบบรายรับ-รายจ่าย การจัดการด้านเอกสารทางบัญชี เป็นต้น รวมถึง การจัดทำบัญชีรายเดือน และรายปี รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินในทุกรูปแบบธุรกิจพร้อมแก้ไขปัญหาและวางรากฐานที่ดีของระบบบัญชีที่ดีให้กับลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันถ่วงทีและสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ เพราะเราถือว่าบัญชีเป็นหัวใจของกิจการ

ACCOUNTING SERVICES

TAX CLEARING

การวางแผนภาษี(Tax Planning)เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ดีของเจ้าของกิจการว่ามีความเตรียมพร้อมและวางแผนที่ดีสำหรับการดำเนินธุรกิจโดยทางเราได้ให้บริการด้านการวางแผนภาษีให้กับองค์กรมาแล้วมากกว่า 500 องค์กรในหลากหลายธุรกิจ โดยเราให้ความสำคัญและใส่ใจกับทุกรายละเอียดด้านภาษีของลูกค้าเพื่อการวางแผนที่ดีและเหมาะสมที่สุดของแต่ละธุรกิจเพราะนอกจากจะทำให้ลูกค้ามีทิศทางที่ถูกต้องในการเสียภาษียังทำให้ลูกค้าสามารถจ่ายภาษีได้ถูกต้องและประหยัดภาษีมากที่สุด (Tax Saving) และสามารถทำให้กิจการมีผลกำไรที่มากขึ้นได้อีกด้วย

บริการให้คำปรึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบงาน Back Office เช่น ระบบ ERP,RPA โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อนำไปใช้กับองค์กรที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยคอยให้คำปรึกษาและบริการในการคิดค้นโซโลชั่นเพื่อให้ได้เทคโนโลยีและโปรแกรมที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับองค์กรของคุณ

TECHNOLOGY ADVISING

SOFTWEARE DEVELOPMENT

บริการพัฒนาซอฟแวร์ ตั้งแต่การกำหนด ออกแบบ เขียนโปรแกรม จัดทำคู่มือ ทดสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการปรับปรุง Application Framework หรือส่วนประกอบซอฟต์แวร์อื่น ๆ รวมถึงกระบวนการเขียนและปรับปรุง source code โดยเรามีเป้าหมายให้ทุกธุรกิจมีโปรแกรมที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้องค์กรเติบเติบและมีกำไรอย่างยั่งยืน

เราให้บริการด้านการวางแผนงาน วางแผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กร รวมถึงงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดปัญหาให้น้อยที่สุด รวมถึงการพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

HUMAN RESOURCES

Our Group

บริษัทในเครือ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจและเป็นผู้นำเกี่ยวกับงาน Back Office แบบครบวงจร สำหรับทุกธุรกิจและทุกขนาดองค์กร เช่น การบริหารจัดการทางการเงิน การบริการด้านการทำบัญชี-ภาษี การวางแผนภาษี การให้คำปรึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงาน Back Office การพัฒนาซอร์ฟแวร์ และการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

บริการของเรา

ติดต่อเรา

© Powered by Thai Consulting Service Co., Ltd. | Copyright 2021