Welcome to Thai Consulting Service Co., Ltd.

We help to grow
your business

ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลระบบหลังบ้านธุรกิจของคุณให้เป็นระบบและเติบโตอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับเรา

ดำเนินธุรกิจและเป็นผู้นำเกี่ยวกับงาน Back Office
แบบครบวงจร สำหรับทุกธุรกิจและทุกขนาดองค์กร

สินค้าและบริการ

การบริหารจัดการทางการเงิน การบริการด้านการทำบัญชี-ภาษี การวางแผนภาษี การให้คำปรึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงาน Back Office การพัฒนาซอร์ฟแวร์ และการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลงานของเรา

ผลงานของเราที่เป็นที่นิยมจากลูกค้า อาทิ เช่น งานสัมมนาด้านบัญชีและภาษีที่มีเจ้าขององค์กรเข้าร่วมอบรบทั้งสดและออนไลน์ แอปพลิเคชั่น My Cash Flow ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวได้เคยเข้าร่วมโครงการ True Incube และโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ รุ่น 15 เป็นต้น

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินธุรกิจและเป็นผู้นำเกี่ยวกับงาน Back Office แบบครบวงจร สำหรับทุกธุรกิจและทุกขนาดองค์กร เช่น การบริหารจัดการทางการเงิน การบริการด้านการทำบัญชี-ภาษี การวางแผนภาษี การให้คำปรึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงาน Back Office การพัฒนาซอร์ฟแวร์ และการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับคุณภาพที่มีประสบการณ์มานานหลายสิบปีในหลากหลายธุรกิจ โดยลูกค้าให้ความไว้วางใจในสินค้าและบริการของเรามาโดยตลอด

What we do

บริการของเรา

Financial Consultation

บริการจัดการและบริหารโครงสร้างทางการเงินเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญแต่มักมีหลายองค์กรมองข้ามสิ่งนี้ไป โดยทางเราให้บริการวางโครงสร้างการเงินและระบบการเงินที่ดีให้กับองค์กรเพื่อให้องค์กรโครงสร้างการเงินที่เหมาะสมที่สุดและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับองค์กร
ได้สูงสุด

ACCOUNTING SERVICES

การบริการด้านบัญชีแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางระบบบัญชี การจัดทำบัญชีรายเดือน และรายปี รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินในทุกรูปแบบธุรกิจพร้อมแก้ไขปัญหาและวางรากฐานที่ดีของระบบบัญชีที่ดีให้กับลูกค้าและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันถ่วงทีและสามารถเอาชนะคู่แข่งได้

TAX
CLEARING

บริการด้านการวางแผนภาษีกับผู้ประกอบการมาแล้วมากกว่า 500 องค์กร
ในหลากหลายธุรกิจโดยผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้จากการวางแผนภาษีนี้คือลูกค้าสามารถจ่ายภาษีได้ถูกต้องและประหยัดภาษีมากที่สุด

TECHNOLOGY ADVISING

บริการให้คำปรึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้กับระบบงาน Back Office เช่น ระบบ ERP,RPA โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาและบริการในการคิดค้นโซโลชั่นเพื่อให้ได้เทคโนโลยีและโปรแกรมที่ดีและเหมาะสมที่สุดให้กับองค์กรของคุณ

SOFTWEARE DEVELOPMENT

บริการพัฒนาซอฟแวร์ ตั้งแต่การกำหนด ออกแบบ เขียนโปรแกรม จัดทำคู่มือ ทดสอบ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการปรับปรุง Application Framework โดยเรามีเป้าหมายให้ทุกธุรกิจมีโปรแกรมที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้องค์กรเติบเติบและมีกำไรอย่างยั่งยืน

HUMAN
RESOURCES

บริการด้านการวางแผนงาน วางแผนกำลังคน และโครงสร้างองค์กร รวมถึงงานบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บุคลากรสามารถดำเนินกาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อความสำเร็จสูงสุดขององค์กร

Meet Our Team

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับคุณภาพ

Asma Waenoh

President & CEO

Angsuvee Chuatong

CFO

Apichai Sachdev

CTO

Anna Waenoh

CMO

Testimonials

การที่เจ้าของธุรกิจจะสร้างองค์กรให้เป็นระบบมีระบบบริหารงานที่แข็งแรงรวมถึงมีเครื่องมือเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และแข่งขันกับคู่แข่งทางการค้าได้นั้นต้องมีการเริ่มต้นที่ดี และมีกระบวนการมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพและมากมายด้วยประสบการณ์อย่างบริษัท ไทยคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด

Our Group

บริษัทในเครือ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยคอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจและเป็นผู้นำเกี่ยวกับงาน Back Office แบบครบวงจร สำหรับทุกธุรกิจและทุกขนาดองค์กร เช่น การบริหารจัดการทางการเงิน การบริการด้านการทำบัญชี-ภาษี การวางแผนภาษี การให้คำปรึกษาการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงาน Back Office การพัฒนาซอร์ฟแวร์ และการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล

บริการของเรา

ติดต่อเรา

© Powered by Thai Consulting Service Co., Ltd. | Copyright 2021